Wyniki postępowania nrZO-21-2021na pełnienie funkcji inspektora nadzoru-budynek mieszkalny 1F,

ZO-21-2021-ogłoszenie wyników

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30