ERASMUS PLUS

Już 13. stycznia 2024 r. grupa nauczycieli z Technikum Leśnego w Miliczu wyruszy na swoją pierwszą mobilność w ramach programu Erasmus Plus.

Erasmus+ – to  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem zapraszane także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Fundusze na realizację projektu zatytułowanego ” Wierzymy, że warto” pozyskała także nasza szkoła. Projekt dotyczy kadry pedagogicznej, która poprzez mobilności do trzech krajów europejskich będzie miała możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych oraz obserwacji pracy wychowawców internatów w placówkach w Turcji i Słowenii.

Informacja o  wynikach rekrutacji  Erasmus Plus, mobilność pierwsza: kurs językowy. Malta 15.01 – 27.01 2024 r.

Po rozpatrzeniu  wniosków komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w mobilności następujące osoby:

  1. Panią dyrektor Justynę Żarczyńską
  2. Panią Honoratę Cierpisz
  3. Panią Kamilę Solińską
  4. Panią Małgorzatę Cichocką -Dębek
  5. Panią Renatę Moczulską
  6. Pana Bartłomieja Pudłowskiego

Lista rezerwowa:

  1. Pani Katarzyna Chołodecka

 

Wyjazd na Maltę

Podczas ferii zimowych wyłonieni w drodze rekrutacji nauczyciele uczestniczyli  w 14 – dniowym kursie językowym na Malcie.  Wyjazd był w całości finansowany z programu Erasmus Plus, którego szkoła jest beneficjentem.

Program Erasmus + wspiera szereg kluczowych europejskich priorytetów takich jak: włączenie społeczne, różnorodność, edukacja cyfrowa, kompetencje językowe. Stwarza możliwość do rozwoju  na wielu płaszczyznach zarówno w sferze osobistej jak i  zawodowej, przyczynia się do  zmiany postaw i przekonań.

W trakcie pobytu na Malcie przede wszystkim uczyliśmy się języka angielskiego. Było to trudne, ale bezcenne doświadczenie. Zajęcia prowadzone były wyłącznie przez anglojęzycznych lektorów, co przekładało się bezpośrednio na jakość zdobywanych przez nas  umiejętności. Wspaniałe było to, iż mieliśmy przyjemność poznać  ludzi z różnych kontynentów: Ameryki  Południowej, Azji, Afryki i oczywiście Europy . Dzięki temu ćwiczyliśmy nabyte kompetencje językowe w praktyce wymieniając się różnymi doświadczeniami: osobistymi, wiedzą o ciekawostkach z ich krajów, kulturze itp. Nieocenione są też doświadczenia obserwacji pracy nauczycieli, którzy prowadzili z nami zajęcia np. sposoby wykorzystania przez nich narzędzi cyfrowych, planowanie zajęć, formy pracy i metody aktywizujące.                                                      Niewątpliwie było to dla nas twórcze i inspirujące.

Nasze umiejętności zostały potwierdzone stosownym certyfikatem językowym.

W wolnym od nauki czasie poznawaliśmy wyspę i jej walory kulturowe, przyrodnicze, architektoniczne i kulinarne. W ramach wsparcia organizacyjnego i indywidualnego uczestniczyliśmy w szkoleniu wyjazdowym na wyspę Gozo oraz do różnych miast Malty np. Valletty, Birgu, Slimy, Mdiny.

Wróciliśmy bogatsi o wiedzę i doświadczenie, czym z radością podzieliliśmy się z naszymi kolegami i koleżankami w trakcie Rady Pedagogicznej.

Wymiernym i mierzalnym efektem naszej mobilności jest kurs językowy dla nauczycieli, który po powrocie z Malty zorganizowała w szkole Pani dyrektor, a który prowadzi nasz kolega Łukasz Kontowski.

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30