Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zajęć pozalekcyjnych i do pobrania harmonogramu zajęć dodatkowych prowadzonych w naszej szkole. W ofercie znajdują się koła zainteresowań, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje oraz spotkania w ramach działających w szkole sekcji sportowych.

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Nasza szkoła na podium w rankingu techników Perspektyw

Praca szkoły w dniu 7 stycznia