Sprawozdania finansowe

Zgodnie z par. 34 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych (Dz.U. poz.1911) jednostka ma obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki w terminie do 10 maja br.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Bilans 2022

Informacja dodatkowa do bilansu 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Zestawienie zmian w funduszu 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans 2021

informacja dodatkowa do bilansu 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Zestawienie zmian w funduszu 2021

Bilans 2018r

RZiS 2018

ZZF 2018

Informacja dodatkowa do Bilansu 2018r.

Sprawozdanie finansowe Technikum Leśnego w Miliczu za rok 2019

Bilans 2019

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019

RZiS 2019

ZZF 2019

Sprawozdanie finansowe Technikum Leśnego w Miliczu za rok 2020

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30