Stowarzyszenie Absolwentów

Z wielką przyjemnością informujemy, że 14 lutego 2018 r. powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu w składzie:

Skład Zarządu:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Zbigniew Nahajowski

Wiceprzewodniczący
Mariusz Mikołajczyk
Stefan Morka

Sekretarz
Salomea Bienkiewicz                  

Skarbnik
Jolanta Cwenar

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Daniel Tyndyk               

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Paweł Kucharczyk                   

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Justyna Żarczynska

 

Stowarzyszenie ma na  celu wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży naszej szkoły, a także działanie dla dobra i rozwoju całej społeczności szkolnej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, rozwijanie wiedzy i umiejętności multimedialnych młodzieży oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy, rozwijanie kulturalnych i turystycznych zainteresowań młodzieży, zapewnienie szczególnej opieki uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, promowanie artystycznej działalności młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia i sportu, krzewienie kultury i tradycji leśnej, pomoc w samokształceniu nauczycieli, pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, propagowanie wśród młodzieży działalności i wiedzy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwijanie i wspieranie samorządności wśród młodzieży technikum Leśnego w Miliczu, pomoc szkole w zapewnieniu jej jak najlepszej bazy dydaktycznej i wychowawczej w jej obiektach, pomoc szkole w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, nawiązywanie współpracy ze szkołami leśnymi w Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu, proszone są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie na adres szkoły (deklaracja do pobrania tutaj).

Wysokość składki członkowskiej wynosi 30,00 zł. na rok. Składkę pierwszą należałoby wpłacić do końca roku bieżącego tj. 31 grudnia 2018 r., a następne składki byłyby wpłacane do 30 kwietnia każdego roku.

Stowarzyszenie, wspólnie z Dyrekcją Technikum Leśnego w Miliczu,  Radą Rodziców, a także nauczycielami i uczniami, organizuje w dniu 26 maja 2018 r. obchody  55-lecia istnienia  szkoły leśnej w Miliczu. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację tego tak ważnego dla szkoły i jej absolwentów wydarzenia.  Prosimy o ewentualne darowizny, które można wpłacać na konto stowarzyszenia:

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz,: 86 9582 0000 2000 0033 7470 0001

Z dopiskiem: „organizacja 55-lecia szkoły”

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Z leśnym pozdrowieniem

Darz Bór!

Dokumenty

Deklaracja członkowska [] Pobierz

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

Zebranie

Rozpoczęcie roku szkolnego