Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu

Z wielką przyjemnością informujemy, że 14 lutego 2018 r. powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu w składzie:

Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Nahajowski

Wiceprzewodniczący
Dorota Kuśmirek-Wrzos
Stefan Morka

Sekretarz
Salomea Bienkiewicz                  

Skarbnik
Jolanta Cwenar

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Daniel Tyndyk               

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Paweł Kucharczyk                   

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Justyna Żarczyńska

Stowarzyszenie ma na  celu wspieranie wszechstronnego rozwoju i podejmowanie działań na rzecz całej społeczności szkolnej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, rozwijanie wiedzy i umiejętności multimedialnych młodzieży oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy, rozwijanie kulturalnych i turystycznych zainteresowań młodzieży, zapewnienie szczególnej opieki uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, promowanie artystycznej działalności młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia i sportu, krzewienie kultury i tradycji leśnej, pomoc w samokształceniu nauczycieli i ich doskonaleniu zawodowym, działania proekologiczne i na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwijanie i wspieranie samorządności wśród młodzieży Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Wł. Jedlińskiego, nawiązywanie współpracy ze szkołami leśnymi w Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu proszone są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie na adres szkoły (deklaracja do pobrania tutaj).

Wysokość składki członkowskiej wynosi 50,00 zł na rok. Pierwszą składkę członkowską należy wpłacić do końca roku bieżącego tj. 31 grudnia 2022 r., a termin wpłaty kolejnych upływa 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Stowarzyszenie wspólnie z Dyrekcją Technikum Leśnego w Miliczu,  Radą Rodziców, a także nauczycielami i uczniami, organizuje w 2023 r. obchody  60-lecia istnienia  szkoły leśnej w Miliczu. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację tego tak ważnego dla szkoły i jej absolwentów wydarzenia.  Prosimy o  darowizny, które można wpłacać na konto Stowarzyszenia:

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz,: 86 9582 0000 2000 0033 7470 0001

Z dopiskiem: „Organizacja 60-lecia szkoły”

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Z leśnym pozdrowieniem

Darz Bór!

Dokumenty

Deklaracja członkowska [] Pobierz

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30