Zamówienia ofertowe

Nabór na partnera Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego:

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Priorytet 8 Fundusze Europejskie
dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 o nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23
Wynik naboru: nabór partnera ogłoszenie

ZO-272-2023- remont dachu spichlerza w TL Milicz

ZO-27-2023-SWZ Remont dachu spichlerz
zał. nr 1- specyfikacja techniczna – Remont dachu spichlerz
zał. nr 11-przedmiar robót dach
zał. nr 10-dachówka Karpiowka_karta_techniczne_koramic
zał. nr 9-projekt techniczy remontowanego dachu-ul.Kasztelańska 1C
Zał. nr 7 do SWZ-poświadczenie wizji lokalnej
zał. nr 5-postanowienia umowy
Zal._nr_6_do_SWZ_-_Wykaz_robot
Zal._nr_3_do_SWZ_-_Formularz_oferty
Zal._nr_2_do_SWZ_oswiadczenie_Wykonawcy_z_art._125_ust._1_Pzp
Zal._nr 8 do_SWZ_-_Wykaz_osob
Zal. nr 4 do_SWZ_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie

WYNIK POSTĘPOWANIA:
ZO-27-2023 -wynik postepowania -dach spichlerz
ZO-27-2023 -informacja o wyborze oferty -dach spichlerz
Informacja z otwarcia ofert -ZO-27-2023

 

ZO-23-2023- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru -montaż hydrantów w szkole
wynik postępowania nr ZO-23-2023-hydranty

 

ZO-22-2023- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – remont łazienek w internacie
wynik postępowania nr ZO-22-2023-łazienki w TL Milicz

 

ZO-22-2023- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – remont łazienek w internacie

WZÓR Umowy do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na pełnienie gunkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ZO-22-2023- inspektor nadzoru -remont łazienek w Internacie

 

ZO-23-2023- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru -montaż hydrantów w szkole

ZO-23-2023-Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -hydranty

WZÓR Umowy do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na pełnienie gunkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

ZO-21-2023-przetarg na posiłki regeneracyjne dla TL Milicz

załącznik nr 1-Formularz cenowy na wyroby garmażeryjne

Załącznik Nr 2 – Fomularz Oferty

Załącznik nr 3 -wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wstępne

Załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie -atest

ZO-21-2023-SWZ zapytanie ofertowe- posilki regeneracyjne
WYNIK POSTĘPOWANIA: wynik postepowania nr ZO-21-2023-posiłki regeneracyjne

 

ZO-24-2022 – zapytanie ofertowe – Środki czystości dla TL Milicz

Odpwiedzi na pytania nr 1

ZO-24-2022-zapytanie ofertowe na środki czystości dla TL Milicz

Załącznik nr 1- formularz cenowy śr.czystości 2022-

załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3 -akceptacja umowy

Załącznik nr 4-wzór umowy

 

ZO-04-2022-SWZ – zapytanie ofertowe – Malowanie klasy 1A w TL Milicz

ZO-04-2022-SWZ-zapytanie ofertowe -Malowanie klasy 1A

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ-poświadczenie

załącznik nr 3 do SWZ – projekt_umowy-o-roboty-budowlane

Załącznik Nr 4 oświadczenie wstępne wykonawcy

załącznik nr 5-projekt-Zakres prac malarsko

UNIEWAŻNIENIE : ZO-04-2022-Informacja z otwarcia ofert -unieważnienie


Remont łazienek w internacie TL

Technikum Leśne w Miliczu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo -budowlanych  łazienek w budynku Internatu przy ul. Al.ZHP1 . Poniżej pliki zawierające szczegółowe informacje: [download…

Czytaj więcej

II Przetarg na Busa

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9 miejscowego z homologacją fabryczną dla Technikum Leśnego w Miliczu. Pytania i odpowiedzi

Czytaj więcej

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

|

Zebranie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Kiermasz podręczników