Komunikat dyrektora COVID

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w internacie.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9.00 na boisku do piłki ręcznej. W razie niepogody proszę śledzić komunikaty na stronie szkoły.

Mieszkańcy internatu mogą przyjechać i zakwaterować się w internacie 31 sierpnia 2021 od godziny 14.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego (przyłbice lub maseczki, wejście główne dla klas I).

Zwracam się do wszystkich z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Do szkoły nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  3. W szkole oraz w internacie obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych i podczas przemieszczania się w przestrzeni wspólnej również podczas apelu inaugurującego rok szkolny.

W trosce o naszych uczniów i pracowników na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów wdrożę wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.tlmilicz.pl oraz zostaną wysłane do Państwa przez e-dziennik. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Justyna Żarczyńska

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30