Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas IV

13.11.2019

więcej

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy IV)

22.11.2019

więcej

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze w klasach IV

13.12.2019

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV TL

16.12.2019

więcej

Początek II półrocza dla klas IV TL.

16.12.2019

więcej

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas I-III.

16.12.2019

więcej

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy I-III)

20.12.2019

więcej

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2019 do 01.01.2020

23.12.2019

więcej

Proponowane dodatkowe dni wolne od 02.01.2020 do 03.01.2020.

02.01.2020

więcej

Egzamin zawodowy R.13, RL.13 – cz. praktyczna.

09.01.2020

więcej

Egzamin zawodowy R.13, RL.13 – cz. pisemna

10.01.2020

więcej

Zebranie z rodzicami 10.01.2019

10.01.2020

więcej

Egzamin zawodowy R.14 – cz. praktyczna 11.01.- 15.02.2020

11.01.2020

więcej

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze w klasach I-III 24.01.2020

24.01.2020

więcej

Początek drugiego półrocza dla klas I – III TL 27.01.2020

27.01.2020

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I-III TL 28.01.2020

28.01.2020

więcej

Ferie zimowe 10.02.-21.02.2020

10.02.2020

więcej

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas IV, oraz o ocenach z zachowania. 20.03.2020

22.03.2020

więcej

Powiadomienie rodziców uczniów/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenach z zachowania. (klasy IV) Do 27.03.2020

23.03.2020

więcej

Zebranie z rodzicami 3.04.2020

03.04.2020

więcej

Wiosenna przerwa świąteczna 09.04. – 14.04.2020

09.04.2020

więcej

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach IV 20.04. 2020

20.04.2020

więcej

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV TL 22.04.2020

22.04.2020

więcej

Zakończenie zajęć w klasach IV TL 24.04.2020

24.04.2020

więcej

Egzamin maturalny 04.05.- 22.05.2020

04.05.2020

więcej