Organem prowadzącym
Technikum Leśnego w Miliczu|
im. prof. Władysława Jedlińskiego
jest Minister Klimatu i Środowiska

Dane kontaktowe wizytatora sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
w imieniu
 Ministra Klimatu i Środowiska:

Zbigniew Kłosowski
Główny wizytator

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30