Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Szkoły
Zofia Molecka

Z-ca przewodniczącej Szkoły
Jan Gadomski

Protokolant  
Roksana Kowalczyk

Skarbnik 
Hubert Zabłocki

Członkowie
Dawid Duchalski
Jędrzej Galus
Jordan Nowicki

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30