Projekt

Kompetentni uczniowie w Technikum Leśnym w Miliczu”

 

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA – Technikum Leśne w Miliczu im. prof. W. Jedlińskiego w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Kompetentni uczniowie w Technikum Leśnym w Miliczu” nr FEDS.08.01-IZ.00-0002/23 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości kształcenia w Technikum Leśnym w Miliczu im. prof. W. Jedlińskiego poprzez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 120 uczniów/uczennic (37K,83M) kwalifikacji oraz poprzez nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji przez min. 90% z 40 nauczycieli/ek (25K,15M) w okresie 01.01.2024 – 30.06.2025.

Grupę docelową stanowi: 120 (37K,83M) uczniów Technikum Leśnego w Miliczu prowadzącego kształcenie zawodowe w woj. dolnośląskim, na kierunku technik leśnik oraz 40 (25K,15M) przedstawicieli kadry szkoły kształcenia zawodowego pracujących w woj. dolnośląskim – nauczycielek/li nauczających na kierunku technik leśnik.

 

Cel realizowany będzie poprzez zadania:

  • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęty,
  • kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej,
  • zajęcia podnoszące umiejętności uczniów/uczennic niezbędne na rynku pracy,
  • zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów/uczennic,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • wyjazdy na uczelnie wyższe,
  • staże zawodowe.

Całkowita wartość projektu: 1 472 057,50 zł
Dofinansowanie projektu: 1 177 646,00 zł

#FunduszeEuropejskie

 

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy – uczeń 

Deklaracja wyboru formy wsparcia – uczeń

Deklaracja wyboru formy wsparcia – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Staże uczniowskie w województwie dolnośląskim w ramach EFS

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30