Opłaty za internat

Szanowni Państwo,

informujemy, że przypomnieliśmy Państwa dzieciom zasady rozliczania opłat za wyżywienie w przypadku ich nieobecności. W szczególności zwróciliśmy uwagę na poniższe punkty.

  1. Korzystający ze stołówki otrzymuje indywidualnie mu przyporządkowane bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne na dany miesiąc i jest zobowiązany do takiego ich przechowywania, by uniemożliwić ich zagubienie lub kradzież.
  2. Każdorazowo rozliczenie wyżywienia dokonuje się na wniosek pełnoletniego wychowanka/ rodzica (opiekuna) niepełnoletniego ucznia. Niepobranie bloczków nie jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia o nieobecności i odliczeniem opłat.
  3. Wyjeżdzający jest zobowiązany przed wyjazdem do pisemnego Zgłoszenia wyjazdu na druku otrzymanym od wychowawcy internatu. Do zgłoszenia w sposób trwały dołącza (nakleja) bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne za czas zgłaszanej nieobecności i oddaje je wychowawcy grupy, a w razie jego nieobecności- kierownikowi internatu, intendentowi lub dyżurnemu wychowawcy, który poświadcza fakt otrzymania druku w wyznaczonym miejscu.
  4. W przypadku zgłoszenia telefonicznego o przedłużającej się nieobecności wychowanek niezwłocznie po powrocie dokonuje pisemnego Zgłoszenia wyjazdu za czas nieobjęty zgłoszeniem złożonym w dniu wyjazdu z internatu. Brak pisemnego wniosku i dołączenia bloczków jest równoznaczny z nieuwzględnieniem tego okresu w rozliczeniu wyżywienia za czas nieobecności.
  5. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkolnej stołówki i konieczność zapewnienia jej płynnej i efektywnej pracy odliczenie wyżywienia za czas nieobecności można dokonać od obiadu dnia następnego po dacie zgłoszenia nieobecności, jeśli zostało ono dokonane do godz. 10.oo w dniu zgłoszenia.

Opłaty za internat i wyżywienie należy uiszczać na konto:

Technikum Leśne w Miliczu
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

nr konta bankowego: 90 1010 1674 0089 4713 9134 0000

Aktualna stawka dzienna za wyżywienie ucznia wynosi 20 zł, a stała opłata za pobyt w internacie 120 zł

ROK SZKOLNY 2023/2024

Opłaty za internat za wrzesień 2023 wynoszą:

  • wyżywienie 380,00 zł
  • opłata stała 120,00 zł
  • razem 500,00 zł

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

|

Zebranie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Kiermasz podręczników