Opłaty za internat

Szanowni Państwo,

informujemy, że przypomnieliśmy Państwa dzieciom zasady rozliczania opłat za wyżywienie w przypadku ich nieobecności. W szczególności zwróciliśmy uwagę na poniższe punkty.

 1. Korzystający ze stołówki otrzymuje indywidualnie mu przyporządkowane bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne na dany miesiąc i jest zobowiązany do takiego ich przechowywania, by uniemożliwić ich zagubienie lub kradzież.
 2. Każdorazowo rozliczenie wyżywienia dokonuje się na wniosek pełnoletniego wychowanka/ rodzica (opiekuna) niepełnoletniego ucznia. Niepobranie bloczków nie jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia o nieobecności i odliczeniem opłat.
 3. Wyjeżdzający jest zobowiązany przed wyjazdem do pisemnego Zgłoszenia wyjazdu na druku otrzymanym od wychowawcy internatu. Do zgłoszenia w sposób trwały dołącza (nakleja) bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne za czas zgłaszanej nieobecności i oddaje je wychowawcy grupy, a w razie jego nieobecności- kierownikowi internatu, intendentowi lub dyżurnemu wychowawcy, który poświadcza fakt otrzymania druku w wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku zgłoszenia telefonicznego o przedłużającej się nieobecności wychowanek niezwłocznie po powrocie dokonuje pisemnego Zgłoszenia wyjazdu za czas nieobjęty zgłoszeniem złożonym w dniu wyjazdu z internatu. Brak pisemnego wniosku i dołączenia bloczków jest równoznaczny z nieuwzględnieniem tego okresu w rozliczeniu wyżywienia za czas nieobecności.
 5. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkolnej stołówki i konieczność zapewnienia jej płynnej i efektywnej pracy odliczenie wyżywienia za czas nieobecności można dokonać od obiadu dnia następnego po dacie zgłoszenia nieobecności, jeśli zostało ono dokonane do godz. 10.oo w dniu zgłoszenia.

Opłaty za internat i wyżywienie należy uiszczać na konto:

Technikum Leśne w Miliczu
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

nr konta bankowego: 90 1010 1674 0089 4713 9134 0000

ROK SZKOLNY 2021/2022

Opłaty za internat za czerwiec 2022 wynoszą:

 • wyżywienie 257,90 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 377,90 zł

Opłaty za internat za maj 2022 wynoszą:

 • wyżywienie 274,20 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 394,20 zł

Opłaty za internat za kwiecień 2022 wynoszą:

 • wyżywienie 270,20 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 390,20 zł

Opłaty za internat za marzec 2022 wynoszą:

 • wyżywienie 372,20 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 492,20 zł

Opłaty za internat za luty 2022 wynoszą:

 • dla wszystkich poza uczniami kl. III d opłata stała 120 zł
 • dla klasy III d opłata stała 120,00 zł + wyżywienie 177,60 zł
 • III d razem 297,60 zł

Opłaty za internat za styczeń 2022 wynoszą:

 • wyżywienie 240,90 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 360,90 zł

Opłaty za internat za grudzień 2021 wynoszą:

 • wyżywienie 223,20 zł
 • zakwaterowanie 100,00 zł
 • razem 323,20 zł

Opłaty za internat za listopad 2021 wynoszą:

 • wyżywienie 253,20 zł
 • zakwaterowanie 100,00 zł
 • razem 353,20 zł

Opłaty za internat za październik 2021 wynoszą:

 • wyżywienie 294,00 zł
 • zakwaterowanie 100,00 zł
 • razem 394,00 zł

Opłaty za internat za wrzesień 2021 wynoszą:

 • wyżywienie 313,20 zł
 • zakwaterowanie 100,00 zł
 • razem 413,20 zł

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

IV Edycja Konkursu Fotograficznego “Przyroda Ojczysta”

|

Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie Chłopców

Warsztaty edukacyjne „College Świadomego Myśliwego i Gotującego”