Opłaty za internat

Szanowni Państwo,

informujemy, że przypomnieliśmy Państwa dzieciom zasady rozliczania opłat za wyżywienie w przypadku ich nieobecności. W szczególności zwróciliśmy uwagę na poniższe punkty.

 1. Korzystający ze stołówki otrzymuje indywidualnie mu przyporządkowane bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne na dany miesiąc i jest zobowiązany do takiego ich przechowywania, by uniemożliwić ich zagubienie lub kradzież.
 2. Każdorazowo rozliczenie wyżywienia dokonuje się na wniosek pełnoletniego wychowanka/ rodzica (opiekuna) niepełnoletniego ucznia. Niepobranie bloczków nie jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia o nieobecności i odliczeniem opłat.
 3. Wyjeżdzający jest zobowiązany przed wyjazdem do pisemnego Zgłoszenia wyjazdu na druku otrzymanym od wychowawcy internatu. Do zgłoszenia w sposób trwały dołącza (nakleja) bloczki śniadaniowe, obiadowe i kolacyjne za czas zgłaszanej nieobecności i oddaje je wychowawcy grupy, a w razie jego nieobecności- kierownikowi internatu, intendentowi lub dyżurnemu wychowawcy, który poświadcza fakt otrzymania druku w wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku zgłoszenia telefonicznego o przedłużającej się nieobecności wychowanek niezwłocznie po powrocie dokonuje pisemnego Zgłoszenia wyjazdu za czas nieobjęty zgłoszeniem złożonym w dniu wyjazdu z internatu. Brak pisemnego wniosku i dołączenia bloczków jest równoznaczny z nieuwzględnieniem tego okresu w rozliczeniu wyżywienia za czas nieobecności.
 5. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkolnej stołówki i konieczność zapewnienia jej płynnej i efektywnej pracy odliczenie wyżywienia za czas nieobecności można dokonać od obiadu dnia następnego po dacie zgłoszenia nieobecności, jeśli zostało ono dokonane do godz. 10.oo w dniu zgłoszenia.

Opłaty za internat i wyżywienie należy uiszczać na konto:

Technikum Leśne w Miliczu
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

nr konta bankowego: 90 1010 1674 0089 4713 9134 0000

Aktualna stawka dzienna za wyżywienie ucznia wynosi 20 zł, a stała opłata za pobyt w internacie 120 zł

ROK SZKOLNY 2023/2024

Opłaty za internat za czerwiec 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 342,00 zł
 • opłata stała 150,00 zł
 • razem 492,00 zł

Opłaty za internat za maj 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 360,00 zł
 • opłata stała 150,00 zł
 • razem 510,00 zł

Opłaty za internat za kwiecień 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 456,00 zł
 • opłata stała 150,00 zł
 • razem 606,00 zł

Opłaty za internat za marzec 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 450,00 zł
 • opłata stała 150,00 zł
 • razem 600,00 zł

Opłaty za internat za luty 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 480,00 zł
 • opłata stała 150,00 zł
 • razem 630,00 zł

Opłaty za internat za styczeń 2024 wynoszą:

 • wyżywienie 230,00 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 350,00 zł

Opłaty za internat za grudzień 2023 wynoszą:

 • wyżywienie 300,00 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 420,00 zł

Opłaty za internat za listopad 2023 wynoszą:

 • wyżywienie 370,00 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 490,00 zł

Opłaty za internat za październik 2023 wynoszą:

 • wyżywienie 415,00 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 535,00 zł

Opłaty za internat za wrzesień 2023 wynoszą:

 • wyżywienie 380,00 zł
 • opłata stała 120,00 zł
 • razem 500,00 zł

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30