Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Miliczu

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące Termomodernizacji budynków Technikum Leśnego w Miliczu

 

 

[download id=”2734″]

[download id=”2736″]

[download id=”2738″]

[download id=”2984″]

[download id=”3286″]

 

W nawiązaniu do pytań, wynikających ze spotkania w dniu 04.06.2014 r. z wykonawcami i nadesłanej korespondencji, zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej ważne dla zakresu prac informacje:

 

  • Wojewódzkiego Konserwatora zabytków

[download id=”3359″]

 

  • zmienioną SIWZ

[download id=”3361″]

[download id=”3390″]

 

  • zmienioną umowę

[download id=”3363″]

[download id=”3392″]

 

  • pytania zadane przez pozostałych wykonawców

[download id=”3365″]

[download id=”3367″]

[download id=”3369″]

[download id=”3371″]

 

Informacja o wyniku postępowania

[download id=”3450″]

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30