Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Jak co roku 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, w którym Polska od 17 lat aktywnie uczestniczy.
Święto to zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku. Obchodzono je pod hasłem: “Ziemia jest jedna”. Chciano w ten sposób zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska i przypomnieć ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.

Nasza szkoła od dawna jest zaangażowana w wiele inicjatyw o charakterze ekologiczno-przyrodniczym. W tym roku zamierzamy uczcić ten dzień stworzeniem projektu ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy w parku przyszkolnym”. Nasz projekt zgłosimy w czerwcu  do ogólnopolskiego konkursu EKO-czynni, organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Więcej informacji już wkrótce!

#worldenvironmentday

oprac. Salomea Bienkiewicz