Zebranie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu zaprasza wszystkich pracowników, emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z ZFŚS na zebranie w dniu 12 września 2023 r. o godz. 1615 w sali konferencyjnej Internatu przy alei ZHP, celem wyłonienia nowego składu Komisji Socjalnej.