Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

Informujemy, że egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE, tj.:

21 sierpnia od godziny 9:00 – egzaminy ustne (sala 14) – szczegółowy harmonogram godzinowy dostępny jest w sekretariacie szkoły.

22 sierpnia o godzinie 9:00 – egzaminy w części pisemnej (sala gimnastyczna)

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w wyznaczonej szkole z dowodem tożsamości nie później niż o 8:30.