EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA STYCZEŃ/LUTY 2022

Poniżej kilka ważnych informacji dla zdających.

Prosimy zdających o obecność 30 minut przed egzaminem.

  • Termin ogłoszenia wyników, przekazania szkołom wyników egzaminów oraz świadectw i dyplomów: 31 marca 2022 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022: 7 kwietnia 2022 r.

LPData i godzina egzaminuKwalifikacja i forma egzaminuMiejsce egzaminu
110 stycznia (poniedziałek), godzina 9.00R. 13 / RL. 13 Część praktycznaSala gimnastyczna
211 stycznia (wtorek), godzina 10.00RL. 13 Część pisemnaSala gimnastyczna
311 stycznia (wtorek), godzina 12.00RL. 14 Część pisemnaSala gimnastyczna

Prosimy zdających o zapoznanie się z niżej umieszczonym dokumentem:

Procedura bezpieczeństwa dla zdających dotycząca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja- zimowa (styczeń) 2022 r.