Warsztaty w KOM-ie


W dniu 5 lutego 2024 r klasa I B i kilkunastu uczniów z kl I A i I C  wzięło udział w zajęciach organizowanych przez Kreatywny Ośrodek Multimedialny w Miliczu. Były to warsztaty o problematyce przeciwdziałania skutkom klimatu. Odbywały się w ramach grantu z Doliny Baryczy. Zaprezentowane zostały filmy o zagrożeniach dla Ziemi, następnie odbyła się część praktyczna, czyli warsztaty w czasie których młodzież zgłębiała wiedzę o sposobach ratowania planety przed zagładą. Opracowywali też kodeks ekozasad dla przyszłych mieszkańców Ziemi – dotyczący odpowiedzialnej gospodarki wodnej, emisyjnej, gospodarowania odpadami, oraz poszukiwania źródeł energii odnawialnej. Zajęcia były bardzo ciekawe i atrakcyjne. Wszyscy uczestnicy zwiedzili też przy okazji Muzeum Bombki oraz Izbę Pamięci Drucha Bolka.

Opiekunkami 42 uczniów były: Salomea Bienkiewicz, Jolanta Cwenar
i Edyta Panek.