Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji – lista kandydatów przyjętych do szkoły w podziale na klasy

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do naszej szkoły. Lista osób nieprzyjętych znajduje się w sekretariacie szkoły.