Szkolenie branżowe nauczycieli urządzania lasu szkół Ministra Klimatu i Środowiska

Szkolenie branżowe nauczycieli urządzania lasu szkół Ministra Klimatu i Środowiska W dniach 30-31 marca br. na terenie Nadleśnictwa Milicz odbyło się szkolenie branżowe dla nauczycieli z zakresu urządzania lasu. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu oraz Technikum Leśne w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego. Konferencję otworzyli Pan Janusz Bańkowski- – Dyrektor BULiGL , Pani Justyna Żarczyńska – Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu im. prof. Władysława Jedlińskiego oraz Pan Marcin Calów – Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów prof. dr.hab. Romana Jaszczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dotyczącego różnych podejść do wyróżniania funkcji lasu oraz wynikającego z nich funkcjonalnego podziału obszarów leśnych, dr. Janusza Bańkowskiego – Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu który zreferował aktualny stan prac związanych z trwającym procesem zmian w Instrukcji Urządzenia Lasu dotyczącym między innymi nowego podziału na gospodarstwa leśne, oraz dr. Bożydara Neroja – szefa produkcji – Zarząd BULiGL w Warszawie który poruszył kwestie dotyczące określania miąższości i innych parametrów drzewostanów z wykorzystaniem nowoczesnych metod w tym z zastosowaniem aplikacji taksator i obróbki danych z lotniczego skaningu laserowego. W drugim dniu odbyła się sesja terenowa – nauczyciele w grupach wykonywali prace ćwiczeniowe z zakresu taksacji wzrokowej połączone z planowaniem wskazań gospodarczych i tworzeniem oraz aktualizacją dokumentacji taksacyjnej, prac glebowo-siedliskowych i fitosocjologicznych zmierzających do kartowania typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych, a także prac pomiarowych na kołowych powierzchniach próbnych i w ramach prób relaskopowych w celu porównania dokładności określenia zasobności drzewostanu z wykorzystaniem różnych metod. W szkoleniu wzięło udział 25 nauczycieli szkół leśnych prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu Środowiska, a zajęcia terenowe prowadzili dr Bożydar Neroj, Marek Drozd – Kierownik BULiGL w Brzegu, Piotr Kubala – z-ca dyrektora BULiGL w Poznaniu, Zbigniew Krysztofiak – kierownik BUliGL w Poznaniu. Na konferencji obecny był także przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska – Główny Wizytator Pan Zbigniew Kłosowski. Profesjonalność, fachowość , niezwykle wysoki poziom szkolenia na pewno przyczyni się do podniesienia jakości pracy nauczycieli szkół leśnych.