Patriotyczny listopad w Technikum Leśnym im. prof. W. Jedlińskiego w Miliczu

Miesiąc listopad obfitował w wydarzenia upamiętniające walkę o zdobycie Niepodległości naszej Ojczyzny. Mazurkiem Dąbrowskiego, Rotą, Bogurodzicą, muzyką Chopina, fragmentami „Puszcz Polskich” oraz debatą o Niepodległości, świętowaliśmy odzyskanie Wolności.

Zorganizowane zostały dwie wystawy dzięki, którym społeczność szkolna miała okazję poszerzyć wiedzę o historii Polski i Wojska Polskiego. Uczniowie wraz z opiekunem panem Łukaszem Grzesiakiem, zrekonstruowali żołnierzy z okresu I Wojny Światowej. Podsumowaniem był udział ucznia w warcie honorowej przy pomniku Sybiraków w Miliczu,
w powiatowych obchodach Dnia Niepodległości.

Wystawy wieńczyły projekt „Nasza Niepodległa” pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego
i Burmistrza Gminy Trzebnica, w którym uczniowie brali udział.

W ramach akcji „Rodacy – Bohaterom” 1 listopada, odbyła się kwesta na rzecz naszych Rodaków na Wschodzie.

W akcji artystyczno – edukacyjnej „Radości z Niepodległości” członkowie koła ArS z opiekunką panią Krystyną Mielnik, wręczali społeczności Milicza słowa „Roty” Marii Konopnickiej.

W murach szkoły Święto Niepodległości uświęciła uroczysta akademia z udziałem społeczności naszego Technikum.

W szczególnym miejscu dla Bractwa Leśnego, jakim jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, mieliśmy zaszczyt wspólnie świętować Dzień Niepodległości, zaprezentować program słowno – muzyczny w wykonaniu naszych uczniów oraz złożyć życzenia Polsce.

Zakończeniem obchodów była wystawa „W bieli i w czerwieni”. Zwiedzający podziwiali prace plastyczne uczniów, przybliżyli sobie historię „Roty” i „Bogurodzicy” oraz wspólnie je odśpiewali.