Grant z Doliny Baryczy

W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły kilkukrotnie wyjeżdżali na lekcje terenowe do Rudy Milickiej i Żmigrodu w ramach trzeciego już grantu
„Program edukacji regionalnej i przyrodniczej służący zachowaniu specyfiki obszaru Doliny Baryczy”
W warsztatach Świat w kropli wody, które odbyły  się w Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród LKP „Lasy Doliny Baryczy” uczestniczyły klasy: I A w dniu 20 października,  klasa I B w dniu 30 października, a klasa II B
 w dniu 2023 r.
Oprócz udziału w ćwiczeniach prowadzonych przez Karolinę Kuśmierzak, uczniowie mogli też spotkać się z Nadleśniczym Zbigniewem Nahajowskim, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił młodzieży rolę leśników we współczesnym świecie na przykładzie polskiego modelu gospodarki leśnej.
W zajęciach, które odbywały się w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej uczestniczyły: klasa II B w dniu 10 listopada
 i klasa II A w dniu 13 listopada 2023 r. Podczas warsztatów prowadzonych przez Beatę Orłowską, Martę Borowiec  i Joannę Furmankiewicz uczniowie  dowiedzieli się, dlaczego drzewa dziuplaste są ważne dla nietoperzy i poznali metodę badania zespołów lęgowych ptaków leśnych.
Młodzież była bardzo zainteresowana i zaangażowana w czasie zajęć gdyż oba zagadnienia są ściśle związane z pracą leśnika.

Salomea Bienkiewicz