Akcja Żaba

W dniu 8 marca uczniowie klas I TL rozpoczęli aktywny udział w programie ochrony płazów pt. Akcja “Żaba”. Wybudowaliśmy 160 metrów ogrodzenia, które będzie służyło zatrzymywaniu płazów, w celu ochrony ich przed przekraczaniem drogi, na której jest intensywny ruch samochodowy. Już podczas budowy zebraliśmy i przenieśliśmy do zbiorników wodnych kilka rzekotek drzewnych. Projekt Akcja “Żaba” realizowany jest przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, a opiekunem na terenie Milicza jest Pan Zdzisław Rogowski, który przeprowadził szkolenie i pomagał nam w budowie ogrodzenia.