Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Leśnictwo

Olimpiada w znaczeniu ogólnym to forma konkursu przeznaczonego dla ludzi wyróżniających się określonymi umiejętnościami, sprawnościami lub wiedzą. Jest to jednocześnie forma selekcji, a następnie kreowania mistrzostwa w danej dziedzinie. Idea olimpiad sięga starożytnej Hellady, ale we współczesnych nam czasach wyszła poza tradycyjny kanon współzawodnictwa w sprawności fizycznej i objęła również sprawność umysłową człowieka. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem pozytywnie motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie oraz potrzeby samokształcenia.

Genezy idei olimpiad rolniczych należy szukać w konkursach wprowadzanych na przełomie dwudziestych i trzydziestych lat XX wieku do pracy zespołów przysposobienia rolniczego, w których konkursy uprawowe, hodowlane i ogrodnicze stanowiły bardzo ważną część składową wychowania zawodowego młodych rolników.
Pierwszą olimpiadę rolniczą pod nazwą „Olimpiada Wiedzy Rolniczej” zorganizowano w 1963 roku. Ówczesny Zarząd Główny Związku Młodzieży Wiejskiej z grupą działaczy Oświaty Rolniczej przygotowali i przeprowadzili trójstopniowe eliminacje powiatowe, wojewódzkie i centralne, w których wzięło łącznie udział około 40 tys. młodych rolników. źródło

Do dzisiaj agon ten cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów techników leśnych. Tym bardziej cieszą więc osiągnięcia naszych zwycięzców.

XLIV OWiUR rok szkolny 2020/2021

etap centralny:

Marcel Kruszyk – laureat III miejsce

Miłosz Kardacz – laureat

Adrian Trzuskowski – laureat

XLIII OWiUR rok szkolny 2018/2019 

etap centralny:

Błażej Tabor – laureat I miejsce

Kornel Łopuch – laureat

Krzysztof Pieńkos – laureat

XLII OWiUR rok szkolny 2017/2018       

etap centralny:

Wojciech Szulc – finalista

Błażej Tabor – finalista

XLI OWiUR rok szkolny 2016/2017         

etap centralny:

Albert Brzózka – laureat I miejsce

XL OWiUR rok szkolny 2015/2016

etap centralny:

Dawid Marcinek – laureat I miejsce

Bartosz Gajda – laureat II miejsce