ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY I INTERNATU TECHNIKUM LEŚNEGO w MILICZU NA ROK 2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę środków czystości do szkoły i internatu Technikum Leśnego w Miliczu w roku 2016 r., przyjmując za podstawę

  • 1 i §2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Interesujące nas środki czystości ujęte są w wykazie zamieszczonym w Załączniku do zapytania ofertowego.

Oferty proszę składać, osobiście lub za pośrednictwem poczty, do 28 grudnia 2015 r. do godziny 1400 w sekretariacie Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56 – 300 Milicz z dopiskiem na kopercie – „Zapytanie ofertowe – środki czystości na 2016 r.” Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godzinie 1430.

Tel/fax: 713840718, e – mail sekretariat@tlmilicz.pl

Osoby do kontaktów:

Jolanta Cwenar – tel. 713840900

Zygmunt Wiertel – tel. 713840718

Zamawiający wymaga podania cen artykułów tylko zgodnie z gramaturą umieszczoną w załączniku do zapytania ofertowego.

Transport środków czystości do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Dostawcy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

[download id=”6060″]

[download id=”6075″]

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30