Odpowiedzi na pytania nr 2 do postępowania 2-343-2021 nr 2 – kompleksowa dostawa gazu dla TL Milicz

Odpowiedzi na pytania nr 2 do postępowania 2-343-2021 nr 2 – kompleksowa dostawa gazu dla TL Milicz

NR 2-ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ NR 2

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30