Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – remont dachu IV etap

zapytanie ofertowe -inspektor nadzoru dach

ZO-20-2021 -wzór umowy

ZO-20-2021 -Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30