Zapytanie ofertowe na na usunięcie zakrzaczeń porastających ruiny zamku w Miliczu przy ul. Kasztelańskiej

Zapytanie ofertowe na na usunięcie zakrzaczeń porastających ruiny zamku w Miliczu przy ul. Kasztelańskiej

ZO-15-2021-zapytanie ofertowe -zakrzaczenie ruin zamku

Załącznik Nr 1- Formularz oferty

zał nr 2 – wzór umowy nr ZO-15-2021-usunięcie zakrzaczeń

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30