Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych – nabiału do stołówki Internatu Technikum Leśnego w Miliczu

Zapytanie ofertowe nr ZO-17-2021 w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł na dostawę artykułów spożywczych- nabiału do stołówki Internatu Technikum Leśnego w Miliczu

Wykonawcy_z_art._125_ust._1_Pzp

załącznik nr 1-pakiety2021 -ilość kwartalna

załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy

Zal._nr_3_do_SWZ_oswiadczenie_Wykonawcy_z_art._125_ust._1_Pzp

Załącznik Nr 4- Formularz oferty ZO-17-2021-zapytanie ofertowe art.spożywcze

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30