Zajęcia edukacyjne pt. ,,Przyroda bawi się w chowanego” dla naszych młodszych przyjaciół z przedszkola prowadzonego przez Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Uczniowie kl. 1c Technikum Leśnego przygotowali i przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt. ,,Przyroda bawi się w chowanego” dla 6-letnich  dzieci  z przedszkola prowadzonego przez Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Zabawa dydaktyczna, rozwijająca ciekawość poznawczą i rozumienie zjawisk i zależności przyrodniczych, miała na celu zapoznanie dzieci z problematyka gradacji owadów w lesie. Przed rozpoczęciem zajęć młodzież wyznaczyła dwa miejsca w lesie, oczyściła je ze śmieci i oznakowała. Następnie uczniowie z przedszkolakami omówili na czym polega plaga owadów w lesie, jak to zjawisko można rozpoznać. W kolejnym etapie dzieci zostały podzielone na dwie grupy – sikorki i sójki, które rywalizowały ze sobą w zbieraniu gąsienic owadów; gąsienicami były kawałki kolorowych włóczek. Dzieci bardzo dobrze się bawiły, za udział w zbieraniu owadów zostały nagrodzone ładnymi magnesami o tematyce leśnej.

Pozostałe klasy pierwsze również przygotują i przeprowadzą podobne zajęcia w przedszkolu.