XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 10 odbędą się eliminacje szkolne I etapu XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.  Tematyka olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Regulamin oraz literatura i inne dodatkowe informacje są podane na stronie organizatora olimpiady: http://ekoolimpiada.net.pl/?page_id=171

Zgłoszenia do eliminacji szkolnych oraz dodatkowych informacji udziela p. Paulina Szymańska.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 3 stycznia 2022 r.