XV Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk”

Jubileuszowa edycja konkursu stypendialnego „zDolny Śląsk” rozpoczęta!

Już po raz 15. Stypendia Programu „zDolny Śląsk” ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego będą przyznane młodym uzdolnionym Dolnoślązakom. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w ramach jubileuszowej, piętnastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 4 września 2015. Nagradzane będą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczna.

Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl w części aktualny konkurs. Tam można też pobrać wzór wniosku.

Wnioski należy przesłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do 4 września 2015 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem “zDolny Śląsk”. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października 2015