XI Bal Leśnika

Serdecznie zapraszamy na XI Bal Leśnika, który odbędzie się 11 lutego 2023 roku
w restauracji Kaskada w Miliczu.
Muzyka w wykonaniu Zespołu Sensor.
Bilety w cenie 500 zł. za parę.
Zapisy na bal przyjmują wychowawcy klas lub w sekretariacie pod numerem telefonu 71 38 40 718

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  –  Dyrekcja oraz Rada Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu

Informacje dotyczące zakupu biletów na XI Bal Leśnika

1. Deklarację udziału w Balu Leśnika prosimy składać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem telefonu: 713840718.
2. Deklaracja udziału jest jednoznaczna z deklaracją wpłaty 500 zł w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.202023 r.
3. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Nr konta bankowego: 18 9582 0000 2000 0000 0143 0001
W tytule proszę napisać: Bal Leśnika + nazwisko uczestnika balu

4. Brak wpłaty po 10.01.2023 powoduje skreślenie z listy gości balu.
5. Bilet wstępu będą do odbioru w sekretariacie po okazaniu dowodu wpłaty za bal.