Wykład Pana dr. Marcina Włocha dotyczący zagrożeń powodowanych przez jemiołę pospolitą w Polsce

W poniedziałek 13 marca gościliśmy w szkole przedstawicieli Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Pan dr Marcin Włoch zapoznał uczniów trzecich i czwartych klas z zagrożeniami i sposobami zwalczania Jemioły pospolitej Viscum album L. w Polsce.