Wycieczki terenowe i wizyta w ogrodzie botanicznym uczniów klas I

Uczniowie klas I naszej Szkoły mieli bardzo intensywny pierwszy miesiąc nauki, pod względem wycieczek naukowo- przyrodniczych. Byli na zajęciach terenowych na Stawach Milickich oraz we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z Ogrodem Botanicznym Roślin Leczniczych Uniwersytetu  Medycznego, a także w Muzeum Przyrodniczym. W obu tych placówkach poznali różnorodność gatunków flory krajowej i obcej, a w przypadku Muzeum Przyrodniczego – różnorodność gatunków zwierząt. Szczególne zainteresowanie wzbudziły ptaki, owady pożyteczne i szkodniki, szkielety waleni, jelenia olbrzymiego i szkielet największego wieloryba – płetwala błękitnego. Ponadto drapieżny torbacz – wilk workowaty i przedstawiciele stekowców: dziobak i kolczatka, które są pokazane w największej, zabytkowej sali liczącej ponad 1500 eksponatów. Wycieczki i zajęcia terenowe były przygotowane przez p. Salomeę Bienkiewicz i Paulinę Szymańską.