Warsztaty przyrodnicze we Wrocławiu

Grupa 36 uczniów w dniu 27 kwietnia 2022 r. uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia, której celem było zapoznanie się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i udział w kilku warsztatach zorganizowanych dla  młodzieży przez kadrę dydaktyczną Uczelni.  Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z  dr hab. inż. Wojciechem Puszem, który opowiedział o  możliwościach kształcenia na Uniwersytecie, zwłaszcza na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Następnie młodzież wzięła udział w zajęciach o różnorodnej tematyce takich jak:  „Choroby roślin wokół nas” ,  “Fitofagi wokół nas” i “W krainie hodowli roślin in vitro”. Ostatnim punktem tej części zajęć było zwiedzanie kilku pracowni wyposażonych w najwyższej jakości nowoczesny sprzęt służący do różnorodnych badań naukowych przeprowadzanych w Uczelni. W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze  Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku, gdzie uczniowie zostali zapoznani z rolą Ośrodka, możliwością odbycia staży łowieckich, a także praktyk uczniowskich. Wspaniałym podsumowaniem kilkugodzinnych warsztatów było przygotowane przez organizatorów ognisko, poczęstunek dla wszystkich i udział młodzieży w konkursie niespodziance z ciekawymi nagrodami rzeczowymi.