Warsztaty na Stawach Milickich

W dniu 30 maja 2022 klasy I B i II B uczestniczyły w warsztatach ekologicznych „ Poznaj florę i faunę stawów”. Zajęcia odbyły się w Gospodarstwie Rybackim Stawczyk i były częścią grantu z Doliny Baryczy. Młodzież zwiedziła ścieżkę dydaktyczną, na której zapoznała się z rolą stawów w gospodarce wodnej naszego terenu, cyklem produkcji karpia, gatunkami roślin i zwierząt występującymi na stawach i przykładami ekotonów. Głównym tematem zajęć było jednak zebranie roślin, oznaczenie gatunków i poznanie ich właściwości leczniczych i użytkowych, a także rola tych roślin w środowisku.
Edukatorem na ścieżce była Salomea Bienkiewicz, a nauczycielami wspomagającymi warsztaty byli Jolanta Cwenar i Wojciech Wrona.