Informacje o egzaminie

MATURA 2022 – WAŻNE INFORMACJE

1. Ważne terminy dla ucznia:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2022.pdf

2.Ważne terminy dla absolwenta:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermAbs2022.pdf

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Harm_2022.pdf

4. Komunikat w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 r.

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_Dost_2022.pdf

5. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 r.:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/E8_EM_Przyb_2022.pdf

6. Komunikat w sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 r.:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/KomOlimp2022E8M.pdf

7. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_Informatyka_2022.pdf

8. Zestawy wzorów i tablic (Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (biologia, fizyka, chemia), Wybrane wzory matematyczne (od roku 2015).

https://oke.wroc.pl/archiwum/wzory-tablice-i-pomoce-dla-maturzystow/

9. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2022.

file:///C:/Users/kiero/Downloads/20210928%20EM%202022%20Informacja%20AKT_1_202110060836.pdf

Pozostałe ważne dokumenty:

Deklaracje i formularze dla zdających

https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/

Ulotka o e-deklaracji dla maturzystów

ulotkaedeklaracjafinkomms

Informacja o opłatach:

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/OplatyAbs2022.pdf

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę.
W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać upoważnienie.
Formularz upoważnienia dostępny poniżej:

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego

Kontakt

Technikum Leśne w Miliczu

Adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz

tel./fax.
71-3840718

e-mail:
sekretariat@tlmilicz.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Aktualności

IV Edycja Konkursu Fotograficznego “Przyroda Ojczysta”

|

Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie Chłopców

Warsztaty edukacyjne „College Świadomego Myśliwego i Gotującego”