Świętowanie w internacie

DZIEŃ CHŁOPAKA

29 września wieczorną porą dziewczęta wierszem, śpiewem, życzeniami i serdecznym uśmiechem uhonorowały święto swoich kolegów. Niecodzienny, kobiecy, odświętny ubiór dodał estetycznych walorów przygotowanemu dla chłopców występowi. Pamięć o Dniu Chłopaka i zaangażowaniu dziewcząt została nagrodzona gromkimi brawami.

WYCIECZKA DO ALEI 100-LETNICH DĘBÓW

5 października grupa klas pierwszych udała się do alei stuletnich dębów. Podzielona na 3 zespoły poszukiwała największego w obwodzie okazu. Najdorodniejszy okazał się dąb, który w swym obwodzie osiągnął 5 m 40 cm. Grupa wychowanków przeszła wzdłuż całej alei, próbując oszacować jej długość. Z alei stuletnich dębów uczestnicy przeszli nad milicki zalew, nad którym zebrano bukiet tworzywa przyrodniczego, do wykorzystania przy dekorowaniu internatu. Zrelaksowani, w pogodnym nastroju, uczniowie Aleją Wodniaków powrócili do internatu.