Święto Drzewa w OKL w Gołuchowie

W poniedziałek 10 października uczniowie klasy IIIB mieli okazję uczestniczyć w obchodach Święta Drzewa w Ośrodku Kultury Leśnej LP w Gołuchowie. Podczas wizyty w OKL uczniowie własnoręcznie posadzili kilka drzew, tym samym powiększając już i tak ogromną różnorodność parku o kilka gatunków jarzębów.

Następnie nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych, w części leśnej parku, podczas których popisali się swoją wiedzą z zakresu dendrologii i dendrometrii oraz innych dziedzin nauk leśnych.

Wizytę zakończyło zwiedzanie wystawy poświęconej Adamowi Loretowi, zasłużonemu dla RP leśnikowi, jednemu z prekursorów i twórców nowoczesnego leśnictwa na ziemiach polskich.