Świątecznie w internacie

Zbliżający się czas Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy konkursem na ozdobę świąteczną oraz świąteczny wystrój pokoju. W konkursie wzięło udział wielu wychowanków. Najliczniej zostały przystrojone pokoje. Uczestnicy byli niepowtarzalni  w swoich pomysłach i wykonaniach. Trudno zatem było komisji konkursowej wybrać te najpiękniejsze,  ponieważ wszystkie były wyjątkowe.

Kolejnym akcentem świątecznym były przygotowane przez młodzież  jasełka pn. Misterium Bożonarodzeniowe. W tym roku jasełka zostały wystawione kilka dni wcześniej przed zaplanowaną kolacją wigilijną, aby mogła je obejrzeć jak  największa grupa wychowanków oraz  grono pedagogiczne. Na przedstawieniu obecna była także Dyrekcja szkoły.

Kolacja wigilijna w internacie to wieloletnia tradycja, w której uczestniczy Dyrekcja szkoły, Kierownik internatu, grono pedagogiczne, wychowankowie. Podczas jej trwania przeżywamy wyjątkową atmosferę nadchodzących świąt.  W tym czasie składamy sobie nawzajem życzenia, dzielimy się opłatkiem. To pełne wzruszeń i  przeżyć  niecodzienne, podniosłe chwile.