Superdziadek 2021

Dnia 15.04.2021 odbyła się XXVII edycja konkursu Superdziadek, tym razem w formie online. W tegorocznej odsłonie o zaszczytny, honorowy tytuł Superdziadka ubiegali się uczniowie: Kamil Gałęcki i Patryk Matuszak (z klasy IV a) oraz Marcel Kruszyk i Szymon Gawryś (z klasy IV b). Zwycięzcą został przedstawiciel klasy IV b – Marcel Kruszyk. Gratulacje!

Konkurs składał się z trzech etapów. Uczestnik w każdym z nich mógł uzyskać maksymalnie 28 punktów. Zadaniem uczniów było wykazać się jak największą wiedzą z przedmiotów ogólnych: j. polskiego, biologii, fizyki, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz z przedmiotów zawodowych. Pytania uczestnikom zadawali eksperci uczący danego przedmiotu oraz oceniali wartość odpowiedzi uczniów, przyznając im odpowiednią ocenę punktową. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodniczący Pan mgr inż. Krzysztof Salata i jako członkowie Panie magister Elżbieta Domańska i Maria Dziedzic. Grono ekspertów stanowili: Pani mgr Katarzyna Rajewska, Pani mgr Ewa Chyła, Pani mgr Marta Czuk, Pan mgr Grzegorz Panek, Pan mgr Tomasz Nowakowski oraz Pan mgr inż. Rafał Rogowski. Rywalizacja między uczestnikami była bardzo wyrównana. Po ambitnych zmaganiach zwyciężył uczeń klasy IV b Marcel Kruszyk, na drugim miejscu uplasował się Kamil Gałęcki z klasy IV a , a na trzecim Szymon Gawryś z klasy IV b .

Zwycięzcy i laureatom gratulujemy, życząc, by ich skroń zwieńczył wkrótce maturalny wawrzyn!

Konkurs przygotowały autorki.

Elżbieta Domańska i Maria Dziedzic