Komunikat ZFŚS

W dniu 11 grudnia 2013 odbyło się spotkanie Komisji Socjalnej przy Technikum Leśnym w Miliczu, na którym przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności Komisji Socjalnej oraz przedstawiono propozycje Komisji w sprawie zmian w Regulaminie ZFŚS dotyczących dofinansowania wypoczynku.

Z propozycjami zmian można było zapoznać się do dnia 18.12.2013 r. w księgowości szkoły.
Do tego dnia każda z osób uprawnionych mogła zadeklarować, które z proponowanych rozwiązań popiera.

W dniu 5 marca 2014 Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podpisał Aneks do Regulaminu ZFŚS.

Poniżej przedstawiamy Aneks do Regulaminu oraz Regulamin z wprowadzonymi zamianami.

Pobierz: Aneks-do-Regulaminu-ZFŚS-TL-5.03.2014.pdf (462 pobrań) Pobierz: Regulamin-ZFŚS-TL-obowiązujący-od-5.03.2014.pdf (663 pobrań)