Spotkanie Rodziców i Kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rodziców i Kandydatów przyjętych do klas pierwszych,
które odbędzie się w auli szkolnej 19. sierpnia o godzinie 10.00

Lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 1 sierpnia 2022 r.