Spacerem po Miejscach Pamięci Narodowej

9 listopada wychowankowie internatu pod przewodnictwem wychowawczyń (M.Dziedzic, E.Domańskiej) udali się do miejsc Pamięci Narodowej w Miliczu.  W każdym z Nich młodzież zapaliła symboliczne światło pamięci oraz wysłuchała, z jakim wydarzeniem lub postacią historyczną jest dany pomnik, obelisk, skwer związany. Cichym, pogodnym wieczorem w zadumie o bolesnej przeszłości spacer rozpoczęliśmy od Dębu Pamięci na terenie internatu. Kolejno były to: Pomnik Sybiraków, Pomnik Wdzięczności, Skwer Żołnierzy Wyklętych, Krzyż Rzezi Wołyńskiej, Obelisk Wincentego Witosa, Krzyż Solidarności.

Pamiętamy !

Obraz Kris z Pixabay