Schemat organizacyjny

Kierownik internatu  – mgr  Mariusz Mikołajczyk

W  roku szkolnym  2019/2020 zadania opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w następujących grupach wychowawczych:

I grupa:  klasy IV –  opiekun  mgr Patryk Kowaluk

II grupa: klasy III –  opiekun  mgr Krzysztof Pękalski

III grupa: dziewczęta klasy I – IV  – opiekun mgr Maria Dziedzic

IV grupa:  dziewczęta klasy  I – IV  –  opiekun  mgr  Elżbieta  Domańska

V grupa:  klasy I  –  opiekun  dr Dorota Kuśmirek – Wrzos

VI grupa:  klasy  I  –  opiekun  mgr  Małgorzata Cichocka – Dębek

VII grupa:  klasy  II  –  opiekun  mgr Bartłomiej Pudłowski

Pozostali wychowawcy:   mgr inż. Jolanta Cwenar,  Stanisław Mielcarek, mgr inż. Wojciech Wrona

Psycholog  w  internacie –  mgr  Bożena  Ośko