Rekrutacja 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji – rok szkolny 2020/2021

Wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w Miliczu 

Klauzula informacyjna