Rekrutacja 2020/2021

Serdecznie zapraszam na zebranie kandydatów przyjętych wraz z rodzicami. Spotkanie odbędzie się 25.08.2020 (wtorek) w auli szkolnej (na parterze) w dwóch grupach: 

– godzina 10.00: klasa IA 

– godzina 12.00: klasa IB 

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego: osłona ust i nosa oraz o posiadanie własnego długopisu. W spotkaniu może uczestniczyć kandydat wraz z rodzicami (maksymalnie 3 osoby)

Zapraszam
Dyrektor szkoły
Justyna Żarczyńska

WNIOSKI KANDYDATÓW

Przyjmowanie wniosków kandydatów do Technikum Leśnego w Miliczu może odbywać się za pośrednictwem  poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie szkoły..
Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji – rok szkolny 2020/2021

Wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w Miliczu 

Klauzula informacyjna