Rekrutacja 2019/2020

2 sierpnia 2019, godzina 11.00  –

Spotkanie z rodzicami kandydatów przyjętych do TL w Miliczu

2 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji oraz kierownictwa internatu z rodzicami kandydatów przyjętych do Technikum Leśnego w Miliczu.                           

Serdecznie zapraszamy
Joanna Ungurian

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum Leśnego w Miliczu

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 16 lipca 2019 r. na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Dyrekcja Technikum Leśnego w Miliczu informuje, że w wyniku wstępnej rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zakwalifikowano   kandydatów do  oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej oraz kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 71 38 40 718.

Kandydaci zakwalifikowani powinni potwierdzić wolę nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu  oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy najpóźniej do dnia 24 lipca 2019 r.

W przypadku rezygnacji lub niedostarczenia odpowiednich dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w terminie do 24 lipca 2019 r., kandydaci z listy niezakwalifikowanych będą przyjmowani zgodnie z kolejnością według sumy punktów.

Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości (na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły) w dniu 25 lipca 2019 r.

 

 

 

Dnia 4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019)  – dostępne w zakładce „Szkoły i placówki” >„Rekrutacja” – na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty https://www.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020/

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– Dla absolwentów gimnazjów

– Dla absolwentów szkół podstawowych

Zapraszamy także do pobrania poniższych dokumentów: