Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Przyrodniczym

W dniu 3 marca br. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Przyrodniczym. Dzięki porozumieniu uczniowie szkoły będą mogli uczestniczyć m. in. w wybranych wykładach, konferencjach, zajęciach organizowanych przez Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, a także współpracować ze studentami działającymi w ruchu naukowym. Porozumienie podpisali Dyrektor szkoły Pani Justyna Żarczyńska oraz Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego dr hab. inż. Bogdan Stępień.

Dyrektor szkoły Pani Justyna Żarczyńska i Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego dr hab. inż. Bogdan Stępień prezentują podpisane porozumienie o współpracy.