Ognisko integracyjne klas pierwszych

8 września na boisku internatu wychowankowie klas pierwszych i starszych uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Ognisko zorganizowali wychowawcy grup III, IV,VII,VIII. Młodzież chętnie korzystała z możliwości samodzielnego pieczenia kiełbasek i nawiązywała między sobą nowe koleżeńskie znajomości. Po wspólnej konsumpcji zaplanowano gry terenowe, które z uwagi na nagłą zmianę pogody nie zostały przeprowadzone. Mimo zdecydowanie krótszego przebiegu spotkania wychowankowie powrócili do internatu w pogodnych, radosnych nastrojach.